Beautiful woman measuring her waist - high key shot in studio